czyste powietrze czyli program dotacji do fotowoltaiki 01

Aby technologie przyjazne środowisku stawały się powszechnie i wypierały tradycyjne rozwiązania, muszą być nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim opłacalne. Tak właśnie jest z fotowoltaiką. Instalacje wpływają na obniżenie rachunków, a przy tym można dostać na nie dofinansowanie. Jednym z najważniejszym programów dotacyjnych jest ?Czyste powietrze?.

Fotowoltaika jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin ? według Polskich Sieci Elektroenergetycznych łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi 2,53 GW. Jak podaje rynekelektryczny.pl, w roku bieżącym zanotowano wzrost o wzrost o 168,7% w porównaniu do poprzedniego. Według biznes.info w samym 2020 roku Polacy zamontowali 70 tys. instalacji fotowoltaicznych (stan na połowę września). Wpływa na to opłacalność technologii, a także możliwość uzyskania dofinansowań.

Program dotacji ? cel, główne założenia i zakres dofinansowania

?Czyste powietrze? to uruchomiony w 2018 roku ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Pierwszy nabór wniosków zakończył się w grudniu 2019 roku, drugi rozpoczął się 13 stycznia 2020 i potrwa do 18 grudnia br. Celem programu jest dbanie o środowisko i efektywne zarządzanie energią. Łączny budżet programu na lata 2018?2029 opiewa na 103 mld złotych. Dotacje wyniosą 63,3 mld, pozostałe 40 mln przeznaczone jest na zwrotne pożyczki. Dofinansowanie obejmuje projekty zakończone, będące w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu będą podlegać jednak koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale jednocześnie nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. Projekt należy zrealizować do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotację lub pożyczkę otrzymaną w ramach programu można otrzymać na takie cele, jak:

  • wymianę starych pieców i kotłów na nowe, spełniające nowe normy;
  • ocieplenie domu (zapobiega to marnowaniu energii poprzez nieszczelną izolację);
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • instalacje technologii odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki.

Poza panelami dotacją objęto podzespoły (np. inwertery, liczniki energii), a także koszt montażu. Urządzenia będą musiały spełnić normy jakości (PN-EN 61215 ? dla modułów z krzemu krystalicznego, PN-EN 61646 ? dla modułów cienkowarstwowych, PN-EN 50438 dla inwerterów).

czyste powietrze czyli program dotacji do fotowoltaiki 02

?Czyste powietrze? - beneficjenci

Program ?Czyste Powietrze? skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. O dofinansowanie mogą starać się również osoby fizyczne, które mają wydzielone w budynkach jednorodzinnych lokale mieszkalne. Warunkiem jest posiadanie wyodrębnionej księgi wieczystej oraz roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. złotych. Dochody z różnych źródeł sumuje się. U osób prowadzących działalność gospodarczą dochód nie może być wyższy od trzydziestu minimalnych wynagrodzeń za pracę.

21 października 2020 r. ruszyła druga część programu ? ?Czyste powietrze? 2.0 ? skierowana do osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację ? nawet do 37 tys. zł ? na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji ekoinwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Wszyscy beneficjenci programu mogą ponadto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (do 53 tys. zł).

Jaką kwotę można otrzymać w ramach programu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił uaktualniony program ?Czyste powietrze?, w którym wprowadzono kilka zasadniczych zmian. Jedną z najważniejszych jest włączenie inwestycji w fotowoltaikę. Od edycji bieżącej można się ubiegać o dofinansowanie nawet 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, jednak maksymalna przyznana kwota nie może przekraczać 5000 zł (podobnie jak w programie ?Mój Prąd?).

Wysokość dotacji uzależniona jest od zakresu działań modernizacyjnych i dochodu wnioskujących. Dla wnioskodawców z rocznym dochodem do 100 tys. zł, maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł. Dotyczy to najszerszego zakresu działania, czyli prac związanych z demontażem starego źródła ciepła, wymianą wentylacji, a także okien i drzwi oraz montażem fotowoltaiki.

Dla mniej zamożnych wnioskodawców, maksymalna kwota dofinansowania w przypadku kompleksowego przedsięwzięcia może wynieść nawet 37 000 zł.

czyste powietrze czyli program dotacji do fotowoltaiki 03

Podwyższone dofinansowanie

O podwyższone dotacje (60%) będą mogły starać się osoby mniej zamożne. W tym przypadku miesięczny limit zarobków to 1 400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Na początku października wprowadzono ustawę, dzięki której gminy mogą wydawać zaświadczenia o zarobkach. O podstawowe dofinansowanie można się ubiegać od 15 maja 2020 r. Nabór wniosków na podwyższoną dotację ruszył zaś 15 października 2020 r.

Jak skorzystać z programu i otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Zgłaszając się do programu ?Czyste powietrze? i ubiegając o dotację bezzwrotną lub pożyczkę, trzeba spełnić szereg warunków.

  1. Zarejestrować się w Portalu Beneficjenta (system jest dostępny na stronach WFOŚiGW). Po rejestracji można pobrać formularz wniosku.
  2. Zebrać niezbędne dane i dokumenty. Wymaganą dokumentację można sprawdzić na stronie internetowej: https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja.
  3. Wypełnić wniosek i załączyć dokumenty.
  4. Przesłać dokumenty do weryfikacji. Jeśli coś będzie nie tak - nanieść korektę i poprawić błędy.
  5. Wniosek (składany online lub tradycyjnie - pocztą) zapisuje się i podpisuje.

Osoby starające się o dofinansowanie w ramach programu ?Czyste Powietrze? 2.0 dodatkowo muszą złożyć w odpowiedniej dla siebie gminie wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach. Mogą to zrobić osobiście, przesłać dokument pocztą albo korzystając z platformy ePUAP.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kalkulator dotacji, który ma pomóc wnioskodawcom w wyliczeniu wysokości dotacji na planowane przedsięwzięcie. Narzędzie to uwzględnia wybrane zadania kwalifikujące się do dofinansowania oraz zawiera zaktualizowaną listę ZUM, czyli urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne programu.

Co ważne, ze względu na ostatnie wydarzenia zakłócające funkcjonowanie gospodarek wielu państw, w sytuacjach niezależnych od beneficjanta wydłużono termin realizacji wnioskowanego do dotacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. Stosowne wnioski rozpatruje właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana ta dotyczy umów zawartych w ramach każdej dotychczasowej wersji programu. 

Instalacje fotowoltaiczne to świetny sposób na oszczędności i działanie proekologiczne. Warto przy tym korzystać z takich programów jak ?Czyste powietrze?, które jeszcze bardziej zwiększą opłacalność technologii OZE. Przeczytaj więcej na temat dotacji do fotowoltaiki w Polsce.

 

AKTUALNOŚCI budowlano-remontowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem